Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojų dėmesiui!

Paieškos forma

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojų dėmesiui!

Elnias

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2017 m. vykdė medžiotojų būrelių bei klubų, individualių medžioklės plotų vienetų planinius patikrinimus – vienas iš patikrinimų tikslų – mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo teisingumo ir deklaravimo patikrinimas. Buvo patikrinta 36 medžiotojų būreliai, klubai bei individualūs medžioklės plotų vienetai, nustatyti 5 pažeidimai dėl mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių deklaracijų ne laiku pateikimo ir mokesčio apskaičiavimo teisingumo.

Primename, kad deklaracijos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo  (toliau – Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas) 7 str. 4 d. reikalavimais, turi būti pateiktos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 241 str. 1 d. nuostatas, mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos nepateikimas iki nustatytų terminų užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų. Klaidingų duomenų pateikimas šioje deklaracijoje pagal 241 str. 2 d. užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Informuojame, kad 2017 m. mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus yra 1,449.
Taip pat mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius pagal medžioklės plotų kategorijas tarifus galite rasti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3 priede: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1153/QRFfKunrzi?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=89f6589a-7639-4662-bb74-95e0c004b80d

Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (toliau – Medžioklės įstatymas) 12 str. 2 d. 6 p. nuostatomis, medžioklės plotų naudotojai Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo mokėti mokesčius už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, kadangi vadovaujantis Medžioklės įstatymo 11 str. 2 d. 2 p. nuostatomis, jei ilgiau kaip 6 mėn. nebuvo mokėtas mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, Leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete panaikinamas.

Palikite atsiliepimą

Jūsų el.pašto adresas nebus rodomas ir naudojamas. Pažymėti laukai yra privalomi.*

To prevent automated spam submissions leave this field empty.