POILSIAUDAMAS AUTOMOBILĮ STATYK ATSAKINGAI

Paieškos forma

POILSIAUDAMAS AUTOMOBILĮ STATYK ATSAKINGAI

Parkingas miske

Įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatoms, pažeidimų, susijusių su neatsakingu poilsiautojų automobilių statymu saugomose teritorijose, išaiškinamumas tapo paprastesnis. Jei pagal senąjį administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK), bauda už saugomų teritorijų naudojimo režimo pažeidimą galėjo būti skiriama per tam tikrą trumpą laiko tarpą ir buvo būtina nustatyti konkretų asmenį, pažeidėją, tai naujasis kodeksas (ANK) numato, kad nuobauda taisykles pažeidusiam asmeniui gali būti skiriama per du metus nuo pažeidimo padarymo dienos, o pažeidimas fiksuojamas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje t. y. protokolas su administraciniu nurodymu surašomas ir siunčiamas transporto priemonės savininkui (valdytojui).

Jei administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos pranešti institucijai (institucijos teritoriniam padaliniui), kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą, jos nurodytu būdu duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi, arba institucijai pareikalavus atvykti į instituciją (institucijos teritorinį padalinį), kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą. Nustatant nurodytus administracinius nusižengimus, daromos transporto priemonės nuotraukos, kuriose užfiksuojami nusižengimai.

Lankymosi miške taisyklės nustato, kad motorinėmis transporto priemonėmis įvažiuoti į mišką ir po jį važinėti galima tik keliais. Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų. Už lankymosi miške taisyklių pažeidimus ANK 282 str. numato įspėjimą arba baudą 20 iki 140 eurų.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos saugomų teritorijų taisyklės draudžia važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir jas statyti arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto viršutinės briaunos. Poilsiautojai turi teisę važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas Kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, jas statyti - tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Už pakrančių apsaugos juostos pažeidimus ANK 264 str. numato įspėjimą arbą baudą nuo 30 iki 140, o už saugomų teritorijų apsaugos ir  naudojimo režimo pažeidimus ANK 305 str. numato įspėjimą arbą baudą nuo 30 iki 90 eurų.

Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad teritorija, kurioje, sprendžiant iš tam tikrų požymių, dažnai važinėjama ar statomos motorinės transporto priemonės, nėra laikoma keliu ar aikštele t. y. išvažinėta pieva ar miško paklotė nėra kelias. Informaciją apie pažymėtus kelius, aikšteles, oficialias stovyklavietes ir kitą informaciją galite rasti saugomų teritorijų (parkų) direkcijose. Dėl veiklos saugomose teritorijose taip pat galite pasikonsultuoti su aplinkosaugos pareigūnais, paskambinę bendruoju pagalbos telefonu 112.

Palikite atsiliepimą

Jūsų el.pašto adresas nebus rodomas ir naudojamas. Pažymėti laukai yra privalomi.*

To prevent automated spam submissions leave this field empty.